กีฬาบันเทิง

/sports-entertainment/

แบบจำลองทางอากาศ

Air hockey

ฮอกกี้อากาศ

aquarium tank

ตู้ปลา

treadmill

ลู่วิ่ง